ทำความรู้จักวงศ์ปลาปักเป้ากล่อง รูปทรงสี่เหลี่ยมป้อมแถมยังปากจู๋

Boxfish

วงศ์ปลาปักเป้ากล่อง (Boxfish) จัดเป็นปลาทะเลกระดูกแข็ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ostraciidae ในอันดับปลาปักเป้า (Tetraodontiformes) ลักษณะของปลาในวงศ์นี้ จะมีรูปทรงป้อมเป็นรูปสี่เหลี่ยม รูปทรงและการเคลื่อนไหวจะมีความคล่องแคล่วกว่าปลาปักเป้าในวงศ์อื่น และมักจะมีขนาดเล็ก มีสีสันลวดลายสวยงาม เกล็ดเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมเรียงตัวต่อกัน

พวกมันมีพิษที่ต่างออกไปจากปลาปักเป้าในวงศ์อื่น คือ มีสารพิษชนิดออสทราซิท็อกซิน (Ostracitoxin) ที่ผลิตขึ้นมาจากต่อมที่ผิวหนังและสามารถขับออกมาพร้อมกับเมือกที่หุ้มตัวอยู่ซึ่งสามารถละลายในน้ำได้ ซึ่งพิษชนิดนี้จะเป็นพิษกับปลาด้วยกัน ทำให้ปลาอื่นที่อยู่บริเวณเดียวกันเมื่อได้รับสารพิษตายได้ โดยพิษชนิดนี้จะถูกขับออกมาเมื่อได้รับความเครียดหรือตื่นตกใจ

Boxfish

ปลาปักเป้ากล่อง มีการกระจายพันธุ์เฉพาะในทะเลเท่านั้น ตั้งแต่มหาสมุทรแอตแลนติก, อินเดีย และแปซิฟิก พบทั้งหมด 33 ชนิด ใน 9 สกุล บางชนิดอาจมีระยางค์แหลม ๆ ยื่นออกมาเหนือบริเวณส่วนหัวแลดูคล้ายเขาด้วย ในน่านน้ำไทยพบด้วยกัน 3 ชนิด เช่น ปลาปักเป้ากล่องเหลืองลายจุดดำ (Ostracion cubicus)

(364)