มหัศจรรย์เมฆสีรุ้ง เหนือท้องฟ้าในไซบีเรีย

กลายเป็นภาพความงดงามของธรรมชาติที่ถูกส่งต่อในโลกออนไลน์อย่างแพร่หลาย สำหรับภาพของเมฆสีรุ้ง เหนือภูเขา Belukha  ในไซบีเรีย

ภาพชุดนี้ถูกบันทึกโดย Svetlana Kazina  ในช่วงเช้าวันหนึ่ง เขาเผยว่าความงดงามของมันเปลี่ยนไปทุกวินาที

เมฆสีรุ้ง (Rainbow Clouds) ใน ทางวิทยาศาสตร์ เรียกว่า Irisation (irisation มาจากคำว่า Iris ซึ่งในภาษากรีกคือ เทพธิดาแห่งรุ้ง) เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่ง ที่เกิดจากการที่แสงอาทิตย์สีขาวตกกระทบเม็ดน้ำขนาดต่างๆ ในเมฆจางๆ ซึ่งเป็นเมฆที่มีจำนวนหยดน้ำไม่หนาแน่นมากนัก เมื่อแสงตกกระทบหยดน้ำแต่ละหยด จะเกิดการหักเหเปลี่ยนทิศทางไปจากแนวเดิม แต่เนื่องจากแสงสีต่างๆ (ที่ประกอบขึ้นเป็นแสงสีขาว) หักเหได้ไม่เท่ากัน ผลก็คือแสงสีขาวแตกออกเป็นสีรุ้ง และปรากฎการณ์นี้ทำให้มองเห็นสีรุ้งมีลักษณะเหลือบซ้อนทับกันอย่างสลับซับซ้อน บางทีก็ซ้อนกันเป็นชั้นๆ เวลาพบเห็นบ่อยๆ จะเป็นช่วงเวลาเย็นที่ดวงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้ามากกว่าช่วงเวลาอื่น

Belukha เป็นจุดที่สูงที่สุดในไซบีเรียและอัลไต ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ยอดเขาเป็นยอดเขาสูงประมาณ 4.506 กิโลเมตร

(6511)