วิหารอูลันดานูบราตัน วิหารกลางน้ำแห่งบาหลี

บาหลี อินโดนีเซีย

วิหารอูลันดานูบราตัน (Pura Ulun Danu Beratan) ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตัน บาหลี อินโดนีเซีย อยู่ห่างจากเมืองเดนปาซาร์ประมาณ 50 กิโลเมตร  มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสีขาว โดยพื้นที่ตรงนี้ไม่สามารถเดินข้ามไปยังวัดได้

วัดนี้สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ราชวงค์เม็งวี เมื่อประมาณปีค.ศ. 1624 ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพยแห่งสายน้ำ วิหารอูลันดานูบราตันนั้นมีลักษณะเด่นตรงศาลา ซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่รียกว่า เมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น เปนวิหารที่มีความสวยงามมากและมักปรากฏอยู่ในภาพถ่ายโฆษณาการท่องเที่ยวของบาหลีอยู่เสมอ

ulundanu

นักท่องเที่ยวต่างพากันมาเที่ยวชมวิหารอูลันดานูบราตันเพราะที่นี่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามรวมถึงมีสวนและรูปปั้นแปลกตาให้ได้ชื่นชมและนักท่องเที่ยวยังสามารถเช่าเรือเป็ดเพื่อปั่นชมทัศนียภาพอันสวยจนลืมหายใจแห่งนี้

(345)