Playa de Gulpiyuri ชายหาดที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก

Playa de Gulpiyuri คือชายหาดที่เล็กที่สุดในโลก ตั้งอยู่ใกล้กับ Llanes ใน Asturias ทางตอนเหนือของประเทศสเปน ห่างจาก Cantabrian Sea แค่เพียง 100 เมตรเท่านั้น

McBodes / panoramio.com

 

สาเหตุที่ทำให้ชายหาดมีขนาดกะทัดรัดได้ขนาดนี้เป็นเพราะจุดกำเนิดของมันมาจากน้ำทะเลใน Cantabrian Sea กัดเซาะหินจนเกิดเป็นอุโมงค์ใต้ดิน ทำให้กลายเป็นแอ่งน้ำทะเลขนาดเล็กความยาวเพียง 40 เมตร มีคลื่นซัดกระทบผืนทรายท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นของพืชพรรณไม้สีเขียวโดยรอบ 

ด้วยความงดงามตามธรรมชาตินี้เอง ที่ทำให้ทะเลแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวและยังเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติของสเปนอีกด้วย

(1213)