นักวิทยาศาสตร์จีนค้นคว้าวัคซีนจากลิงที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

นักวิทยาศาสตร์ชาวจีน ได้ทดลองวิจัยอาการของลิง 4 ตัวที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หลังผ่านไป 28 วันพบว่า ลิงทุกตัวหายจากการติดเชื้อไวรัสและร่างกายของลิงได้สร้างภูมิต้านทานไวรัสชนิดนี้ ในอนาคตทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์อาจสามารถนำมาพัฒนาเป็นวัคซีนเพื่อรักษาโรค COVID-19 ได้

ในช่วงระหว่างที่ลิงติดเชื้อ 7-14 วัน พวกเขาพบว่า ลิงมีน้ำหนักลดลง จากการเบื่ออาหารและมีท่าทางหมดเรี่ยวแรงซึ่งต่างไปจากพฤติกรรมปกติของลิง ไข้ไวรัสทำให้อุณหภูมิขึ้นสูงจนขีดสุด หลังจาก 14 วันผ่านไป นักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าเชื้อไวรัสได้เริ่มลดลงเรื่อยๆ จนไม่สามารถตรวจเจอในร่างกายอีก

หลังผ่านไป 28 วัน นักวิทยาศาสตร์ได้พาลิงป่วย 2 ตัวที่อาการเริ่มดีขึ้นแต่ยังไม่หายขาดมาทดสอบค่าไวรัสโคโรน่า ผลออกมาคือไม่พบค่าไวรัสใดๆ แต่เมื่อรักษาหายแล้วจะติดเชื้อได้อีกครั้ง และเมื่อติดเชื้อไวรัสโคโรน่าอีกครั้ง หลังจาก 28 วันหรือระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ร่างกายก็จะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

การทดลองนี้ยังต้องใช้เวลาในการวิจัยอีกนานซึ่งพวกเขาไม่สามารถรับรองได้ว่าวัคซีนที่กำลังค้นคว้าอยู่จะใช้ได้จริง และการรายงานผลวิจัยในครั้งนี้ นักวิทยาศาสตร์และผู้ที่พยายามหาทางรักษาได้รายงานนี้ออกมาเพื่ออยากให้ประชาชนชาวจีนลดความตื่นตระหนก และร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน

(455)