GreenPod ออฟฟิศที่พร้อมให้คุณทำงานได้ทุกที่

GreenPod เป็นอาคารที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ได้รับการออกแบบโดย Neste ภายใต้โครงการ Pre-order the Future มันถูกแบบมาเพื่อผู้ที่ไม่ชอบทำงานอยู่ในออฟฟิศที่อยู่กับที่

โดยห้องทำงานขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ทนต่อสภาพอากาศภายนอก และยังใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

นอกจากนี้หลังคาโดยรอบที่โปร่งใสช่วยให้อาคารเคลื่อนที่แห่งนี้ประหยัดพลังงานได้

 

(142)