การก่อสร้างสะพานทางหลวง-ทางรถไฟข้ามทะเลแห่งแรกของประเทศจีน

CGTN เผยภาพการก่อสร้างสะพานทางหลวง-ทางรถไฟข้ามทะเลในฝูเจี้ยนซึ่งเป็นสะพานทางหลวง-ทางรถไฟข้ามทะเลแห่งแรกของประเทศจีน

สะพานแห่งนี้ข้ามช่องแคบผิงถาน ลักษณะเป็นสะพานที่มีสองชั้น คือส่วนที่เป็นรางรถไฟและทางหลวงสำหรับรถยนต์ นอกจากนี้ สะพานดังกล่าวยังถูกเรียกว่าเป็นสะพานทางหลวง-ทางรถไฟข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกอีกด้วย ด้วยความยาวถึง 16.3 กิโลเมตร

--- ---

มณฑลฝูเจี้ยน มณฑลฝูเจี้ยนตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์การคมนาคมทางทะเลที่สำคัญ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ตรงข้ามเกาะไต้หวัน  มีชายฝั่งทะเลยาวเป็นอันดับ 2 ของประเทศ คือ 3,324 กม. มีเกาะน้อยใหญ่รวมทั้งสิ้น 1,546 เกาะ

(2812)