ปราสาทเชอนงโซ ปราสาทเหนือแม่น้ำ ประเทศฝรั่งเศส

ปราสาทเชอนงโซ

ปราสาทเชอนงโซ  (Château de Chenonceau) คือปราสาทที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเชอนงโซ (Chenonceaux) ในจังหวัดแอ็งเดรลัวร์ แคว้นซ็องทร์-วาลเดอลัวร์ ประเทศฝรั่งเศส เป็นสถานที่ยอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวรองลงมาจากพระราชวังแวร์ซาย เดิมถูกสร้างขึ้นบนโรงโม่แป้งเก่าริมแม่น้ำแชร์ (Cher River) ตั้งแต่ก่อนศตวรรษที่ 11 ปราสาทเดิมถูกวางเพลิงเมื่อปีค.ศ. 1411  หลังจากนั้นได้มีการออกแบบก่อสร้างขึ้นใหม่ และขยายออกไปยังเหนือแม่น้ำแชร์แล้วสร้างเป็นแกลอรีด้านบนในศตวรรษที่ 16 โดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างกอธิคและยุคก่อนเรอเนซองส์

ปราสาทเชอนงโซ

ระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่งตัวปราสาทก็ใช้เป็นโรงพยาบาล และระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง เชอนงโซถูกใช้เป็นที่หนีจากบริเวณที่ยึดครองโดยนาซี ไปอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำแชร์ที่เป็นวิชีฝรั่งเศสที่เป็นอิสระจากส่วนที่ยึดครองโดยเยอรมนี เมื่อปี ค.ศ. 1951 ตระกูลเมอนีเยเจ้าของปราสาทมอบให้แบร์นาร์ วัวแซ็ง (Bernard Voisin) เป็นผู้บูรณะเชอนงโซซึ่งอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมมากและสวนที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากน้ำท่วมเมื่อปี ค.ศ. 1940 ให้คืนสู่สภาพที่สวยงามตามที่เคยเป็นมา ในปัจจุบันวังเปิดให้คนเข้าชมและเป็นวังที่มีผู้เข้าชมเป็นอันดับสองรองจากพระราชวังแวร์ซาย

 

 

(164)