ทะเลสาบบนปล่องภูเขาไฟ

Poas-Volcano

Poás Volcano เป็นภูเขาไฟทรงกรวยตั้งอยู่ที่คอสตาริกา บริเวณปล่องภูเขาไฟมีทะเลสาบที่มีชื่อว่า Laguna Caliente ซึ่งเป็นทะเลสาบร้อน ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 2,300 เมตร มีความลึกประมาณ 290-300 เมตร นอกจากนี้ยังถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่เป็นกรดมากที่สุดในโลกอีกด้วย

Poas Volcano

Poás Volcano ตั้งอยู่ภายใน Poás Volcano National Park และมีการปะทุ 40 ครั้งนับตั้งแต่ปีค.ศ.1828 ส่วนความเป็นกรดของทะเลสาบ Laguna Caliente นั้นจะเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไปหลังฝนตกและการระเบิดของภูเขาไฟ จนบางครั้งก็มีค่า pH เกือบเท่า 0 ทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยที่ทะเลสาบนี้ ก๊าซกรดจากทะเลสาบสร้างฝนกรดและหมอกกรดทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศโดยรอบและมักจะระคายเคืองต่อดวงตาและปอด

(53)