Ameca หุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์

Ameca คือหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์ที่เรียกได้ว่ามีการเคลื่อนไหวนุ่มนวลและคล้ายมนุษย์มากที่สุด เนื่องจากมันสามารถแสดงกิริยาท่าทาง หรือสีหน้าต่าง ๆ ได้ใกล้เคียงกับมนุษย์มาก มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหุ่นยนต์นำเที่ยว หรือแนะนำ ให้ข้อมูลสินค้าต่าง ๆ กับลูกค้า

Engineered Arts ทีมผู้พัฒนาให้ข้อมูลว่า หุ่นยนต์ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ใช้งานได้จริงในโลกแห่งความเป็นจริง ไม่ใช่แค่ในห้องปฏิบัติการเท่านั้น โดยทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เป็นแบบแยกส่วนทั้งหมด ทำให้อัปเกรดได้ง่ายและสามารถทำงานได้อย่างอิสระ จึงอาจใช้เพียงส่วนหัว หรือแม้แต่แขนเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องมีหุ่นยนต์เต็มตัวก็ได้

นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นที่น่าสนใจอย่างการสั่งงานผ่านคลาวด์ เพื่อให้หุ่นขยับตามต้องการหรือเป็นอวตารให้เจ้าของได้ รวมถึงสามารถเคลื่อนไหวใบหน้าได้อย่างลื่นไหลและเป็นธรรมชาติอีกด้วย ทำให้ Ameca เป็นแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบในการพัฒนาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ metaverse หรืออาณาจักรดิจิทัล

วิดีโอการแสดงสีหน้าของหุ่นยนต์

https://vimeo.com/652071809

(136)