แมงกะพรุนกล่อง เพชฌฆาตใกล้ฝั่ง

เพชฌฆาตใกล้ฝั่ง แมงกะพรุนกล่อง (Box jellyfish หรือ Sea wasp) โดยมากจะพบตามชายฝั่งของทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่น เช่น ออสเตรเลียทางตอนเหนือ, ปาปัวนิวกินี, หมู่เกาะฟิลิปปิน, หมู่เกาะฮาวาย ช่วงที่พบได้มากคือ เดือนตุลาคม-เมษายน และหลังช่วงพายุฝนที่จะถูกน้ำทะเลพัดพาเข้ามาจนใกล้ฝั่ง ถือเป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลก

ที่ผ่านมามีรายงานว่ามันฆ่าคนไปแล้วกว่า 5,000 คน โดยพิษของมันทำลายหัวใจและระบบประสาท ทำให้ส่วนใหญ่คนที่โดนพิษจะช็อคและหัวใจล้มเหลวก่อนที่จะกลับเข้าถึงฝั่ง แต่ก็ยังพอมีทางแก้คือการล้างแผลด้วยน้ำส้มสายชูในทันทีเป็นเวลาประมาณ 30 วินาทีและรีบนำส่งโรงพยาบาล

แมงกะพรุนกล่องมีหนวดและกระเปาะพิษที่ใช้ในการป้องกันตัว และจับเหยื่อ ภายในกระเปาพิษะจะมีเข็มพิษขดอยู่ เมื่อหนวดของแมงกะพรุนสัมผัสกับผิวหนังจะกระตุ้นให้กระเปาะปล่อยเข็มพิษออกมา พร้อมกับปล่อยพิษที่เป็น เอนไซม์โปรตีน (Proteolytic Enzyme) ออกมา ซึ่งมีพิษต่อผิวหนัง ระบบประสาท และหัวใจ พิษของ แมงกะพรุนกล่อง (Box Jellyfish) เป็นหนึ่งในพิษที่สร้างความเจ็บปวดอย่างรุนแรงแก่ผู้ที่ได้รับ ทำให้เซลล์ผิวหนังและกล้ามเนื้อบริเวณที่ได้รับการสัมผัสตายได้

หลังจากที่พิษเข้าสู่กระแสเลือดไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดง และเข้าสู่ระบบประสาท ก็จะกดทับระบบประสาททำให้หยุดหายใจ และยังมีผลต่อระบบหัวใจ โดยทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือหยุดเต้นเฉียบพลัน และทำให้การทำงานของหัวใจล้มเหลวเสียชีวิตทันที ซึ่งพิษของแมงกะพรุนกล่องทำให้หัวใจหยุดเต้นได้เร็วที่สุดในโลก

ภาพ Nature is Metal / Reddit และ Thomas P. Peschak / National Geographic

(86)