หมู่บ้านรูปร่างแปลกของอิตาลี

หมู่บ้านรูปร่างแปลกของอิตาลี Centuripe คือหมู่บ้านที่อยู่ในตอนกลาง-ตะวันออกของซิซีลี ประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 732 ม. บนสันเขาระหว่างแม่น้ำ Simeto และ Dittaino มันมีรูปร่างแปลกตาเนื่องจากถูกสร้างไล่ไปตามสันเขา เมื่อถ่ายจากมุมสูงจะพบว่ามันดูคล้ายกับร่างกายมนุษย์ หรือเมื่อภาพกว้างขึ้นอาจมองดูเหมือนดาวทะเล มีประชากรประมาณ 5,000 คน

เมืองแห่งนี้ถูกทำลายหลายครั้งจากสงคราม และผ่านการปกครองโดยผู้นำท้องถิ่นมานาน ในปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวหลักคือซากเมืองคลาสสิกที่ยังหลงเหลืออยู่ ไม่ว่าจะเป็นบ้านสไตล์เฮลเลนิสติกที่มีภาพเขียนฝาผนัง ห้องอาบน้ำ และถังเก็บน้ำ และผนังโครงสร้างย่อยหลายแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของยุคโรมัน พิพิธภัณฑ์พลเมืองของ Centuripe และ Palazzo Comunale ที่จัดแสดงดินเผาแบบกรีก แจกันที่ทาสีอย่างประณีตจากการผลิตในท้องถิ่น และวัตถุโบราณจากสุสานที่ขุดพบจำนวนมากในพื้นที่เกษตรกรรม โดยมีเหมืองหินชอล์คและหินอ่อนเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลัก

ภาพ Visit Italy

(44)