หนูผีช้าง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวจิ๋วแห่งทะเลทราย

หนูผีช้าง Etendeka round-eared sengi  หรือ Etendeka round-eared elephant shrew ค้นพบเป็นครั้งแรกโดย Seth Eiseb, Galen Rathbun และ Jack Dumbacher นักวิทยาศาสตร์จากแคลิฟอร์เนีย บริเวณพื้นที่ทะเลทรายที่ห่างไกลทางตะวันตกของประเทศนามิเบีย โดยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Macroscelides micus  

  doxzilla  

ลักษณะมีความยาวประมาณ 7.3 นิ้ว เป็นสายพันธุ์หนูผีช้างที่มีขนาดเล็กที่สุด พวกมันเป็นสัตว์กินเนื้อ อาหารส่วนใหญ่คือสัตว์จำพวกแมลงตามพื้นดิน และเป็นสัตว์ที่พบอยู่เฉพาะในทวีปแอฟริกาเท่านั้น มีพฤติกรรมที่ครองคู่เพียงตัวเดียวตลอดชีวิต ทำรังในพุ่มไม้ และมักจะออกลูกครั้งละ 2 ตัว จากการศึกษาในระดับโมเลกุลในห้องปฏิบัติการพบว่าพวกมันมีวิวัฒนาการอยู่ในแอฟริกามากว่า 100 ล้านปีแล้ว

ข้อมูลจาก jackdumbacher.com

(587)