ศิลปินน้อยอายุ 5 ขวบ ระดมทุนช่วยเหลือเด็กที่อดอยากในแอฟริกา

แคสซี่เป็นจิตรกรอายุน้อย เธอชอบวาดภาพแนวแอบสแตรคท์ เธอค้นพบว่าเธอหลงรักศิลปะมาตั้งแต่ 3 ขวบและหลังจากนั้นเธอก็ไม่เคยหยุดวาดภาพเลยสักวัน เธอใช้เครื่องใช้ในครัวเช่น ช้อน,ส้อม,ไม้เสียบ และถ้วยในการสร้างสรรค์ภาพวาดรูปแบบต่าง ๆ  (ติดตามเรื่องราวผ่าน IG:cassieswirls)

*(ศิลปะแอบสแตรคท์ คือ แอบสแตรคท์อาร์ต หรือ มโนศิลปะ หรือ ศิลปะนามธรรม หมายถึง แบบอย่างของทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ แสดงความรู้สึกของมนุษย์ต่อธรรมชาติแวดล้อม ถ่ายทอดเป็นรูปภาพ จะมีลักษณะเป็นสองมิติ หรือ สามมิติ ส่วนใหญ่จะไม่พรรณนาเรื่องราวตามความเป็นจริง ศิลปินอาจละทิ้งรูปทรงต่างๆ ด้วยการตัดทอนหรือตัดรูปทรงจนหมดสิ้น อาจสร้างรูปทรงขึ้นมาใหม่ตามความรู้สึกของตนเอง ด้วยการวางโครงสีใหม่ และเรื่องราวล้วนเป็นนามธรรม ซึ่งนับว่าเป็นหัวใหม่ของวงการศิลปกรรมเพราะการเขียนภาพเช่นนี้ ทำความเข้าใจยากกว่าศิลปะทุกแขนงที่เคยมีมา)

ศิลปินน้อยอายุ 5 ปี กำลังระดมทุนช่วยเหลือเด็กที่หิวโหยในแอฟริกา

# 1

# 2

# 3

# 4

# 5

# 6

# 7

# 8

# 9

# 10

Story By cassieswirls.

(2247)