ศิลปะการวาดภาพที่แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณบนแผ่นไม้เหลือใช้…

หญิงสาวคนหนึ่งในเว็ปไซต์ BoredPanda ใช้บัญชีชื่อว่า Martina Billi ได้วาดภาพสัตว์ต่าง ๆ ลงบนแผ่นไม้ที่เหลือใช้และฝีมือของเธอก็เรียกได้ว่าสุดยอดมากเลยทีเดียว ซึ่งผลงานที่ออกมาก็แสดงให้เห็นถึงความปราณีตและแฝงไปด้วยจิตวิญญาณของสัตว์หลาย ๆ ชนิด
เธอกล่าวว่า “เธอเป็นจิตกรชาวอิตาลี จบการศึกษาจาก Academy of Fine Arts ในเมือง Florence เธอสร้างสรรค์ผลงานของเธอด้วยดินสอและน้ำหมึก ผลงานของเธอได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ และ สัตว์ จุดโฟกัส

ศิลปะ (Art) คือ การแสดงออกอย่างอิสระเสรี ที่เต็มไปด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งต่างๆ ความบริสุทธิ์ จริงใจ เปิดเผย ตรงไปตรงมา สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสมองทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านอารมณ์และความเป็นเหตุผล รวมทั้งพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และการพัฒนาภาษา

ศิลปะการวาดภาพที่แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณบนแผ่นไม้เหลือใช้…

# 1

# 2

# 3

# 4

# 5

# 6

# 7

# 8

# 9

 

Story By Martina Billi illustration,taamkru.com

(643)