ภาพประกอบที่สะท้อนสภาพสังคมในยุคปัจจุบันได้ดีที่สุด! (ถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างแล้วล่ะ!!)

ข้อสังเกตุของคนในสมัยใหม่นี้ คือ นิสัย,ความหลงใหลในสิ่งของ และ สิ่งที่แปลกที่สุดคือให้คุณค่าของสิ่งของมากกว่าคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง แต่สิ่งเหล่านี้เองเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะต้องมีในการพยายามทำความเข้าใจกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้  แต่บางครั้งเราก็ควรต้องถอยหลัง,เดินให้ช้า และหันกลับมามองตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั่นสมควรหรือไม่? ถ้าหากเราทำตัวไร้สาระและมีจุดบกพร่องหลายจุด เราก็ควรตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราควรเปลี่ยนแปลงสิ่งแย่ ๆ นี้ได้หรือยัง? นี่คือลักษณะนิสัยของคนที่ใฝ่ดีและรักในความถูกต้อง

ศิลปินชาวโปแลนด์ Pawel Kuczynski เป็นมือโปรตัวจริงในการทำภาพประกอบแนวเสียดสีสังคม ที่นำคำวิจารย์ทางสังคมผสมผสานกับการเสียดสีสังสมโดยทำออกมาเป็นภาพประกอบที่สวยงามดูชัดเจนถึงสิ่งต้องการจะสื่อถึง ทำให้หลาย ๆ คนต้องพิจารณาตัวเองใหม่อีกครั้งว่ากำลังมีพฤติกรรมเหล่านี้มากเกินไปหรือเปล่า? ถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างแล้วล่ะ!!!! 

ภาพประกอบที่สะท้อนสภาพสังคมในยุคปัจจุบันได้ดีที่สุด! (บางรูปสะท้อนสังคมเราได้เป็นอย่างดี)

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

Photo By Pawel Kuczynski.

(2953)