บิดาแห่งคอมพิวเตอร์

บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ ชาร์ลส์ แบบเบจ (Charles Babbage) คือนักคณิตศาสตร์และนักประดิษฐ์ชาวอังกฤษ เกิดวันที่ 26 ธันวาคม 1797

เขาได้รับสมญานามว่า “บิดาแห่งคอมพิวเตอร์” เนื่องจากเป็นผู้คิดค้นคอมพิวเตอร์ดิจิทัลอัตโนมัติเครื่องแรก จากการบุกเบิกแนวคิดเรื่องเครื่องคำนวณที่สามารถสร้างโปรแกรมหรือสั่งให้ทำงานได้ ผลงานของเขาก็คือเครื่องคำนวณหาผลต่าง หรือ Difference Engine ซึ่งเป็นเครื่องคำนวณและพิมพ์ตารางทางคณิตศาสตร์อัตโนมัติ แต่ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากแนวคิดของเขาทันสมัยเกินกว่าเทคโนโลยีในยุคนั้น

หลังจากนั้นเขาได้สร้างเครื่องวิเคราะห์ Analytical machine ที่ประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญ คือ ส่วนเก็บข้อมูล, ส่วนประมวลผล, ส่วนควบคุม, ส่วนรับข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบของคอมพิวเตอร์ในภายหลัง

เขาได้เสียชีวิตลงก่อนที่ผลงานจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1871 จนกระทั่งในปี 1910 ผลงานของเขาก็ถูกสานต่อโดยลูกชายจนเสร็จสมบูรณ์ตามแบบที่เขาได้ออกแบบไว้ ช่วงก่อนเสียชีวิตเขาได้เขียนหนังสือชื่อว่า Passages from the life of a Philosopher ไว้ หลังจากนั้นประมาณ 40 ปี มันก็โด่งดังและได้รับการชื่นชมในวงกว้าง ปัจจุบันสมองของเขาถูกแบ่งเป็นสองส่วนหลังจากมีการนำมาศึกษา ครึ่งหนึ่งเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของ Royal College of Surgeons of England และอีกครึ่งหนึ่งเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในลอนดอน

ภาพ Alan Levine

(5965)