เมื่อน้ำแข็งทั้งโลก ละลาย แผ่นดินประเทศไทยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร?

น้ำแข็งละลายหมดโลกจะใช้เวลาประมาณ 5,000 ปี และอุณหภูมิโลกในช่วงนั้นจะสูงขึ้นจากค่าเฉลี่ยทั่วโลกในปัจจุบัน 14 องศาเซลเซียส เป็น 26 องศาเซลเซียส (กรุงเทพฯ วันนี้ 21 เมษายน 2562 อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส) นั่นหมายความว่า กรุงเทพฯ ในวันที่ไร้น้ำแข็ง จะมีอุณหภูมิสูงถึง 49 องศาเซลเซียส

ในะเวลานั้น น้ำทะเลจะสูงขึ้น 72 เมตร และนี่คือหน้าตาของประเทศไทยในอีก 5,000 ปี ข้างหน้า

ในระยะเวลาอันใกล้ 31 ปีจากนี้ ถ้าอุณหภูมิของโลกยังคงขึ้นสูงในอัตรานี้ ในปี ค.ศ. 2050 น้ำทะเลจะสูงขึ้น 0.5 เมตร และในอีก 81 ปีข้างหน้า จะสูงมากถึง 2.5 เมตร ในปี ค.ศ. 2100

ขนาดแผ่นน้ำแข็งในปี ค.ศ. 1979 และขนาดของแผ่นน้ำแข็งที่เล็กลงเหลือ 2 ใน 3 ในปี ค.ศ. 2018

ถ้าหากน้ำแข็งบนแผ่นดินกรีนแลนด์ ละลายหมด จะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับประเทศไทย

น้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้น 5-7 เมตร และนี่คือแผนที่ประเทศไทยเมื่อน้ำทะเลสูงขึ้น 7 เมตร แผ่นดินกรุงเทพฯ อยุธยา สระบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร จะถูกน้ำท่วม

พัทยาจะได้รับผลกระทบไม่มากนัก
จันทบุรีและตราด จะได้รับผลกระทบมากกว่าพัทยา
พังงา ภูเก็ต จะได้ผลกระทบมาก
อุทยานเขาสามร้อยยอดจะกลายเป็นเกาะ

 

เพิ่มภาพนี้ตรง น้ำสูงขึ้น 72 เมตร ในช่วง 5,000 ปี

 

{ Good TV เราสร้างให้เด็กไทย คิด วิเคราะห์ หาสาเหตุ อย่างมีตรรกะ และเหตุผล จากช่องทีวี MySci สนใจเป็นสมาชิก คลิก >> www.tv.co.th }

 

ดู Timeline อุณหภูมิโลกจากปี ค.ศ. 1884 – 2018 https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/

น้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อน้ำแข็งบนแผ่นดินละลาย แต่ภูเขาน้ำแข็งในทะเลละลายไม่มีผลกับน้ำทะเลสูงขึ้น ลองทดลองใส่น้ำแข็งในแก้ แล้วรอดูจนละลาย น้ำในแก้วไม่เพิ่ม https://oceanservice.noaa.gov/facts/sealevel.html

ถ้าโลกนี้น้ำแข็งละลายหมดหน้าตาจะเป็นอย่างไร https://www.nationalgeographic.com/magazine/2013/09/rising-seas-ice-melt-new-shoreline-maps/

ทดลองเพิ่มระดับน้ำทะเลด้วยตนเอง แล้วดูว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไร ใส่ข้อมูล THAILAND ระดับความสูงของน้ำทะเล 7 metres http://www.floodmap.net/

แหล่งที่มาของข้อมูล ระดับน้ำสูงขึ้น 5-7 เมตร เมื่อน้ำแข็งที่ กรีนแลนด์ ละลายหมด คลิก Sea Level เลือก Southeast Asia
https://climate.nasa.gov/interactives/climate-time-machine

(63036)