ความงดงามของ..ป้ายรถเมล์สมัยโซเวียต

Christopher Herwig ช่างภาพชาวแคนาดา เป็นผู้ที่หลงใหลในศิลปะของยุคโซเวียต เขาได้ออกเดินทางกว่า 18,641 ไมล์ โดย เพื่อออกเดินทางบันทึกภาพป้ายรถเมล์ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยสหภาพโซเวียต ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ประเทศคาซัคสถาน เติร์กเมนิสถาน อุซเบกิสถาน ทาจิกิสถาน ยูเครน เป็นต้น

สหภาพโซเวียต มีพื้นที่ 22,402,200 ตารางกิโลเมตร  และเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดของโลก สหภาพโซเวียตมีชายแดนยาวที่สุดในโลกเฉพาะดินแดนรัสเซียกว่า 60,000 กิโลเมตร มีชายแดนติดกับอัฟกานิสถาน, จีน, สโลวาเกีย, ฟินแลนด์, ฮังการี, อิหร่าน, มองโกเลีย, เกาหลีเหนือ, นอร์เวย์, โปแลนด์, โรมาเนียและตุรกี

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

(519)