หรือ Work from Home ทำงานที่บ้านอาจเป็นทางออกที่เราตามหา

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 โรคร้ายที่สร้างผลกระทบให้กับทุกประเทศและได้พรากหลายชีวิตไปจากเรา ทำให้ผู้คนต้องกักตัวอยู่ในบ้าน มีหลายบริษัทที่ยังคงเปิดทำการแต่ออกมาตรการให้พนักงานสามารถทำงานอยู่ในที่พักอาศัยของพวกเขาได้

หลังจากหลายวันผ่านไป ประชาชนส่วนใหญ่ได้อยู่ทำงานในที่พักอาศัยของตัวเอง เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ผลจากผู้เชี่ยวชาญออกมารายงานว่า การทำงานในพื้นที่ของพวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้น ความเครียดลดลง สร้างระเบียบวินัยการทำงาน และสร้างความสมดุลในการทำงานและการใช้ชีวิตไปควบคู่กันได้ดี

ทีมสำนักข่าวจาก globalnews ได้สัมภาษณ์พนักงานออฟฟิศที่ได้มีโอกาสทำงานในที่พักส่วนตัว เหล่าพนักงานเล่าว่า พวกเขามีระเบียบวินัยกับตัวเองมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น วันทำงานต้องเริ่มเวลานี้ และต้องทำงานให้เสร็จก่อนเวลาเลิกงาน ถ้าจะให้พวกเขาพูดความจริงบางครั้งการอยู่ในบริษัทจะมีความกดดันอย่างมาก การทำงานลักษณะนี้จึงช่วยผ่อนคลายความเครียดได้มาก คนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการทำงานที่บ้านเพราะถึงแม้พวกเขาจะหยุดพักกลางวันกันแต่ก็ยังสามารถพูดคุยเรื่องงานได้ตลอดเวลา

นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยไรเอสัน ประเทศแคนาดา เมืองโตรอนโต  อธิบายว่า ความต้องการของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นการได้จัดตารางการดำรงชีวิตและการทำงานให้สมดุลกันโดยไม่มีกฏเกณฑ์ข้อบังคับที่หลากหลายนั้น จะทำให้ความต้องการของแต่ละบุคคลมีความพึงพอใจมากขึ้น มีระเบียบวินัยในตนเอง รู้จักบริหารเวลาและตัดสินใจเรื่องต่างๆด้วยตนเอง ประสิทธิภาพของงานก็จะดีขึ้นไปด้วย

(252)