กบ Vietnamese Mossy สุดยอดนักพรางตัว

Vietnamese Mossy Frog มีชื่อเรียกอยู่หลายชื่อด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น Mossy Frog , Vietnamese mossy frog หรือ Tonkin bug-eyed frog มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Theloderma corticale เป็นกบที่พบได้ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนาม และทางตอนใต้ของประเทศจีน โดยเฉพาะใน Jianfengling National Nature Reserve ของมณฑลไห่หนาน

ชื่อของมันได้มาจากลักษณะผิวมีสีเขียว จุดดำและสีน้ำตาล มองดูคล้ายตะไคร่น้ำที่เกาะอยู่บนหิน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยให้มันพรางตัวได้ดี มักจะอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำที่สะอาด ตัวโตเต็มที่มีขนาดความยาวประมาณ 7-8 เซนติเมตร และจะแกล้งตายโดยการขดตัวเป็นลูกกลมๆ เมื่อรู้สึกถูกคุกคาม

ในปัจจุบันพวกมันถูกคุกคามเรื่องที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ เนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่า และการถูกจับไปเพาะพันธุ์เป็นสัตว์เลี้ยงจนทำให้ถูกจัดเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์

(464)