เกษตรในเมือง มะเขือเทศพันธุ์ใหม่ ปลูกได้แม้กระทั่งบนอวกาศ

‘Urban Agriculture Tomato’ มะเขือเทศพันธุ์ใหม่นี้มีผลออกมารวมกันเป็นพวงคล้ายกับองุ่น โดยนักวิจัยได้จัดมะเขือเทศพันธุ์ใหม่นี้ให้อยู่ในประเภทเกษตรในเขตเมือง เมล็ดมะเขือเทศนี้ยังสามารถปลูกได้บนดาดฟ้าตึกสูง หรือแม้กระทั่งปลูกบนอวกาศก็ยังทำได้

ในประเทศสหรัฐอเมริกา นักวิจัยได้ปรับแต่ง the CRISPR gene หรือระบบคุ้มกันของแบคทีเรีย ทำให้พืชมีประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตในระยะเวลาสั้นๆ และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายใน 40 วัน พืชชนิดนี้ยังสามารถลดการใช้ที่ดินและปุ๋ย แถมยังลดประสิทธิภาพของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

--- ---

ที่มา dailymail

(292)