น้ำตกจากหินยักษ์ Uluru

uluru

หินยักษ์ Uluru คือหินก้อนเดี่ยวกลางทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของออสเตรเลีย เมื่อเกิดฝนตกหนักนั้นนอกจากจะทำให้พืชพันธุ์ในทะเลทรายดูสดชื่นขึ้นแล้ว ยังทำให้น้ำฝนจำนวนมากไหลลงจากก้อนหินยักษ์จนกลายเป็นน้ำตกเล็ก ๆ หลายสาย ซึ่งเป็นภาพที่หาชมได้ยากอีกด้วย

โขดหินยักษ์ Uluru ตั้งอยู่ในตอนกลางของประเทศออสเตรเลีย เป็นโขดหินขนาดใหญ่ที่โผล่จากพื้นดินโดด ๆ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ไกลกว่า 100 เมตร มีขนาดความสูง 348 เมตร เส้นรอบวงที่ฐานวัดได้ 9 กิโลเมตร จัดได้ว่าเป็นโขดหินที่ใหญ่ทีสุดในโลก

ีuluru

หินยักษ์นี้ลักษณะเป็นหินทรายสีแดงเป็นหินอาร์โคส มีปริมาณแร่ฟันม้าหรือแร่เฟลด์สปาร์อยู่มาก มีสภาพการกัดเซาะของฝนและลมตามธรรมชาติ มีถ้ำและแอ่งน้ำ บริเวณผิวนอกของหินโดนความร้อนจากแสงอาทิตย์ ทำให้เกินผิวนอกแตกหลุดออกเป็นสะเก็ดและร่วมลงมาที่พื้นทับถมกันเป็นกำแพงภูเขาขนาดใหญ่ สีสันของหินเปลี่ยนแปลงตามเวลาซึ่งในแต่ละช่วงมีสีแตกต่างกัน

(101)