นี่คือจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปกำแพงเมืองจีนช่วงวันหยุดยาว

วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการในสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติของประเทศ  ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวอย่างเช่นกำแพงเมืองจีน โดยเฉพาะกำแพงเมืองจีนบริเวณด่านปาต๋าหลิ่ง ซึ่งตั้งอยู่แค่ชานเมืองกรุงปักกิ่ง ในช่วงวันชาติปีนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่แห่งนี้กว่า 37,000 คน  เพิ่มจากปีที่ผ่านมา 39.6 เปอร์เซ็นต์

วันชาติมีการเฉลิมฉลองขึ้นทั่วจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกงและมาเก๊า โดยมีการเฉลิมฉลองที่ภาครัฐจัดขึ้นเป็นอันมาก รวมทั้งการแสดงพลุดอกไม้ไฟและคอนเสิร์ต สถานที่สาธารณะ เช่น จัตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่ง ถูกตกแต่งด้วยธีมรื่นเริง รูปภาพของผู้นำซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ เช่น เหมาเจ๋อตุง มีการแสดงในที่สาธารณะ

--- ---

(2154)