ทะเลหมอกแกรนด์แคนยอน ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่ได้มีให้เห็นบ่อยครั้ง

ปรากฏการณ์ที่นานๆครั้งจะเกิดในพื้นที่ แกรนด์แคนยอน อย่างปรากฏการณ์ Temperature Inversion เป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลให้ แกรนด์แคนยอนเต็มไปด้วยหมอกเพิ่มบรรยากาศให้สวยงามกว่าเดิมหลายเท่า ซึ่งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแบบนี้เกิดขึ้นทุกๆ 2-3 ปี

--- ---

Temperature Inversion คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในฤดูหนาวที่กลางคืนยาวกว่าปกติ ลมสงบและท้องฟ้าโปร่ง เมื่อชั้นความเย็นถูกกักอยู่ใต้บรรยากาศที่อุ่นกว่า ลมสงบทำให้ชั้นบรรยากาศทั้ง 2 ไม่รวมเข้าหากัน ท้องฟ้าโปร่งและเวลากลางคืนที่มากกว่าเดิมทำให้อุณหภูมิที่พื้นดินลดลงกว่าเดิมหลายเท่า ความชื้นที่โดนกักอยู่ด้านในชั้นบรรยากาศจึงกลายเป็นหมอก อย่างไรก็ตามถ้าหากเกิดในพื้นที่ชุมชนอาจจะเป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์ได้

(514)