ภาพความงดงามของปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ 4 ดวงในประเทศสวีเดน

วันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ไม่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในประเทศไทย นั่นคือ ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์  4 ดวง  แต่ดวงอาทิตย์ทั้ง 4 ดวงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงการหักเหของแสง ไม่ได้เพิ่มพลังงานความร้อนให้โลกเราแต่อย่างใด

ภาพความงดงามใบนี้ถูกบันทึกโดย Magnus Edback เมื่อช่วงเย็นวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ในพื้นที่เมือง Utendal ประเทศสวีเดน

ภาพโดย Magnus Edback

เป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Sun dog หรือดวงอาทิตย์จำลอง มักเกิดเป็นคู่ในแนวระนาบเดียวกับดวงอาทิตย์ขนานกับพื้นดิน เกิดขึ้นจากจาการหักเห และการสะท้อนของแสงอาทิตย์กับผลึกลักษณะหกเหลี่ยมของเมฆเซอรัส

ในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น Sun dog สามารถเกิดได้ทุกที่บนโลก และจะเห็นได้ชัดเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ต่ำ ฝั่งที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์จะเป็นสีแดงและค่อย ๆ ไล่ไปจนถึงสีส้มจาง ๆ

ภาพเพิ่มเติมจาก Emelie Cedergren ณ เมือง Borlänge  ประเทศสวีเดน

 ที่มา apod.nasa.gov

(8863)