ทำไมบางครั้งที่เราหายใจออก เราถึงมองเห็นไอที่ออกมาจากปากของเรา?

ร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยน้ำประมาณ 60% ซึ่งหมายความว่าเมื่อเราหายใจออก เราไม่เพียงแต่หายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไป แต่เรายังเอาไอน้ำจำนวนหนึ่งออกไปด้วย

โมเลกุลของน้ำต้องการพลังงานจำนวนมากเพื่อให้คงอยู่ในรูปของก๊าซ เมื่อโมเลกุลไอน้ำอุ่นๆจากปอดของคุณไปถึงอากาศที่เย็นกว่า พวกมันจะควบแน่นเป็นหยดของเหลวเล็กๆและน้ำแข็ง อันที่จริงแล้วกระบวนการควบแน่นนี้ก็เหมือนการก่อตัวของเมฆ

แต่จริงๆแล้วไม่ใช่แค่อุณหภูมิเท่านั้น มันยังมีความชื้นสัมพัทธ์ ซึ่งเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะเห็นลมหายใจของคุณหรือไม่ ไอน้ำในลมหายใจของคุณควบแน่นเป็นของเหลวเมื่อโดนจุดน้ำค้าง(อุณหภูมิที่อากาศอิ่มตัวและไม่สามารถกักเก็บน้ำในรูปของก๊าซได้อีก) เนื่องจากอากาศเย็นไม่สามารถกักเก็บไอน้ำได้มากเท่าอากาศอบอุ่น คุณจึงมีแนวโน้มที่จะเห็นลมหายใจของคุณในวันที่อากาศหนาวเย็น แต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป

ในวันที่อากาศชื้น คุณอาจเห็นลมหายใจแม้ในขณะที่อากาศข้างนอกค่อนข้างอบอุ่น นั่นเป็นเพราะอากาศอิ่มตัวมากขึ้น ทำให้จุดน้ำค้างสูงขึ้น และโดยเฉพาะในวันที่อากาศแห้ง แม้ว่าอากาศภายนอกจะเย็นเกินไป แต่คุณอาจไม่สามารถเห็นลมหายใจได้เลย เพราะอากาศที่แห้งและไม่อิ่มตัวนั้นสามารถกักเก็บไอน้ำได้มากขึ้น ดังนั้นคุณสามารถสูดลมหายใจแล้วเป่าออกมาได้โดยไม่เห็นลมหายใจใดๆ

 

ที่มา mentalfloss

(8123)