Panna Meena ka Kund บ่อน้ำขั้นบันไดที่ตั้งอยู่ในเงาของป้อมปราการที่มีชื่อเสียง

Amer เป็นเมืองย่อยของชัยปุระ รัฐราชสถาน ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง ทุกวันนี้นักเดินทางส่วนใหญ่ที่มาเยี่ยมชม Amer นั้นมาเพื่อดูป้อมแอมเบอร์ที่มีชื่อเสียง แต่หลายคนไม่ทราบว่าถัดจากปราสาทขนาดใหญ่จะมีบ่อน้ำขั้นบันไดสีเหลืองซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16

บ่อน้ำขั้นบันไดไม่ใช่สิ่งใหม่สำหรับรัฐราชสถาน เนื่องจากครึ่งหนึ่งของแผ่นดินอยู่บนพื้นดินที่แห้งแล้ง ชาวบ้านหลายคนแนะนำให้สร้าง Panna Meena ka Kund เพื่อให้ชาว Amer สามารถเก็บน้ำได้ ซึ่งต่อมาถูกใช้ในหลายๆวัดที่อยู่ใกล้เคียง และผู้หญิงยังมาที่นี่เพื่อเติมน้ำในหม้อของพวกเธอสำหรับการทำงานในครัวเรือน นอกจากนี้แล้ว Panna Meena ka Kund ยังเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับนักเดินทางหลายคน ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ และนักบุญ เนื่องจากอุณหภูมิภายในบ่อน้ำขั้นบันไดนั้นเย็นลงอย่างมาก

Panna Meena ka Kund เป็นบ่อน้ำขั้นบันไดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีบันไดติดกันทั้งสี่ด้านและห้องบนกำแพงด้านเหนือ เชื่อว่าห้องนี้ใช้สำหรับประกอบพิธีทางศาสนาก่อนงานแต่งงาน หรือในวันเทศกาลที่เป็นที่นิยม

Panna Meena ka Kund ไม่ได้เป็นหนึ่งในบ่อน้ำขั้นบันไดที่ใหญ่ที่สุดในรัฐราชสถาน แต่ก็ควรค่าแก่การเยี่ยมชม ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา บ่อน้ำขั้นบันไดนี้ได้รับการดูแลโดยหน่วยงานเทศบาลท้องถิ่น และคุณจะพบกับนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาที่นี่เพื่อถ่ายรูป

 

ที่มา atlasobscura

(683)