โรงไฟฟัาพลังงานแสงอาทิตย์รูปแพนด้าในประเทศจีน

บริษัทในประเทศจีนได้สร้างโรงไฟฟัาพลังงานแสงอาทิตย์รูปแพนด้า โดยในภาพแรกนั้น นอกจากนี้ทาง PANDA GREEN ENERGY COMPANY ยังเตรียมผลิตโรงไฟฟัาพลังงานแสงอาทิตย์รูปแพนด้าแสนน่ารักเพิ่มขึ้นอีก

ปัจจุบันนี้สถาปนิกยังใช้เซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้นโดยใช้เป็นคุณลักษณะสำคัญของการออกแบบ ตัวอย่างเช่น หลังคากระเบื้องหรือหินชนวนติดเซลล์แสงอาทิตย์สามารถใช้แทนวัสดุทำหลังคาที่ใช้กันทั่วไป ฟิล์มแบบบางที่ยืดหยุ่นสามารถนำไปประกอบเข้ากับหลังคารูปโค้งได้ ในขณะที่ฟิล์มกึ่งโปร่งแสงทำให้เกิดการผสมผสานแสงเงาเข้ากับแสงในตอนกลางวัน

นอกจากนี้เซลล์แสงอาทิตย์ยังสามารถผลิตพลังงานสูงสุดให้กับอาคารในวันอากาศร้อนในฤดูร้อนเมื่อระบบปรับอากาศต้องใช้พลังงานมากที่สุด ดังนั้นจึงช่วยลดภาวะไฟฟ้าเพิ่มปริมาณขึ้นสูงสุด

--- ---

(3966)