บินชมเกาะออร์กนีย์ ในแบบของอินทรี

Elite Falconry ได้เผยแพร่ภาพวิดีโอ ในมุมมองที่ใครหลายคนอาจไม่เคยเห็นมาก่อน พวกเขาได้ติดกล้องขนาดเล็กไว้บนหลังของนกอินทรีขนาดใหญ่ที่ถูกฝึกไว้เป็นอย่างดี จากนั้นให้มันบินขึ้นไปสำรวจพื้นที่บริเวณเกาะออร์กนีย์

ออร์กนีย์ เป็นหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ทางเหนือของสกอตแลนด์ ตั้งอยู่ 16 กิโลเมตรเหนือฝั่งทะเลเคทเนสส์ (Caithness) ออร์กนีย์ประกอบด้วยเกาะทั้งหมด 70 เกาะและในจำนวนนั้น 20 เกาะมีผู้อยู่อาศัย

--- ---

ออร์กนีย์เป็นหนึ่งใน 32 มณฑลของสกอตแลนด์ ผู้ที่อาศัยอยู่ที่ออร์กนีย์เรียกว่า “ออร์เคเดียน”

อินทรีเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และแข็งแรง เป็นนกที่กินเนื้อเป็นอาหาร ซึ่งได้แก่ ปลา, งู, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ขนาดเล็กเช่น หนู และเป็นนกนักล่าซึ่งล่านกด้วยกัน และไข่นกที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร อินทรีพบอาศัยกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่เขตต่าง ๆ ทั่วทุกแห่งในโลก ยกเว้นพื้นที่ในทวีปแอนตาร์กติก ที่มีอากาศหนาวเย็น

(412)