Mysterious Lady หรือ เลดี้ลึกลับ

เลดี้ลึกลับ เมื่อปีที่แล้วมีรายงานการศึกษามัมมี่ที่พบทารกในครรภ์ โดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอร์ซอว์ของโปแลนด์ได้ใช้การสแกน CT และ X-ray คาดว่าเสียชีวิตเมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล และเรียกมัมมี่นี้ว่า “Mysterious Lady”

มัมมี่นี่มีลักษณะถูกดองเหมือนไข่จนทำให้ร่างกายของมัมมี่เป็นกรด จากการตรวจสอบพบว่าค่า pH ของเลือดในศพรวมทั้งเนื้อมดลูกต่ำมาก และการเติม natron หรือสารกันบูดเข้าร่างกายจำกัดการเข้าถึงอากาศและออกซิเจนอย่างมีนัยสำคัญจนผลลัพธ์ที่ได้คือมดลูกที่ปิดผนึกแน่นกับทารกในครรภ์

มัมมี่นี้เชื่อว่าเป็นศพชิ้นแรกที่มีทารกในครรภ์ โดยที่ผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าเธอเป็นใครและอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เธอเสียชีวิต โดยมัมมี่นี้ได้รับบริจาคจาก Jan Wężyk–Rudzki ให้กับมหาวิทยาลัยวอร์ซอเมื่อเดือนธันวาคม ปี 1826 แต่เพิ่งได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดและประกาศการค้นพบเมื่อปีที่ผ่านมา

ปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานว่ามัมมี่นี้เป็นใคร และเสียชีวิตจากสาเหตุอะไร แต่จากการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของมดลูกไม่ใช่เพราะการคลอดอย่างแน่นอน และทารกในครรภ์น่าจะมีอายุประมาณ 20-30 สัปดาห์ แม้แต่ตำแหน่งของหลุมฝังศพของเธอก็ยังเป็นปริศนา เนื่องจากช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์อียิปต์ที่สูญหายไป แต่มีบันทึกบางฉบับที่บันทึกไว้ว่าเธอถูกพบใน ‘สุสานหลวงในธีบส์’ แต่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้

(87)