Moeraki Boulders ผลงานสลักหินโดยธรรมชาติ

Moeraki

ก้อนหินMoeraki Boulders เป็นก้อนหินที่อยู่ในบริเวณชายหาด Koekohe ทางตอนใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ ก้อนหินเหล่านี้เป็นรูปครึ่งทรงกลมขนาดใหญ่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์เรียงรายอยู่มากมาย มีขนาดตั้งแต่ 0.5-2.2 เมตร เกิดจากการที่หินดินดานถูกน้ำทะเลและทรายกัดเซาะจนมีรูปร่างอย่างที่เห็น

จากตำนานท้องถิ่นของชนเผ่าเมาลี (Māori) อธิบายถึงก้อนหินว่า เป็นซากของตะกร้าใส่ปลาไหลที่ถูกซัดขึ้นชายฝั่งหลังจากการล่มของเรือใบแคนนูขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า “อาไร-ที-อุรุ “ตำนานบอกว่าสันดอนหินที่ขยายออกสู่ทะเลเป็นซากของเรือโบราณนี้ และหินแหลมที่ใกล้เคียงกับเรือเป็นร่างของกัปตันเรือใบแคนู

Moeraki

ก้อนหินเหล่านี้เป็นมวลสารพอกของหินโคลนที่มีการจับตัวกันแน่นของแร่ประกอบ การวิเคราะห์รายละเอียดของหินโดยใช้ วิทยาทางแสง, เอกซเรย์ผลึกและ microprobe อิเล็กตรอน ได้พิจารณาแล้วว่าก้อนหินประกอบด้วยโคลนตะกอนละเอียดและดินเหนียวที่ยึดด้วยแคลไซต์

ชายหาดและโขดหินในอดีตมีจำนวนมากกว่าปัจจุบัน จากภาพหลักฐานที่เก็บไว้ในห้องสมุดอเล็กซานเดอร์ เทรินบูลเมื่อปี1850 เป็นบทความที่เป็นที่นิยมมากช่วงเวลานั้น ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนิวซีแลนด์

 

(543)