ปลาหมอที่มีริมฝีปากไม่เหมือนใคร

ปลาหมอเด่นเพราะปาก ปลาหมอฟีโนชิลัสปากขาว (Placidochromis phenochilus หรือ Mdoka white lips) เป็นปลาทะเลที่มีความโดดเด่นอยู่ที่ริมฝีปากหนาอวบอิ่ม ดูคล้ายกับริมฝีปากของมนุษย์

ริมฝีปากที่ไม่เหมือนใครของปลาชนิดนี้มีไว้ใช้ในการต่อสู้และคาบวัตถุต่างๆ ที่ลอยอยู่ในมหาสมุทร แต่เดิมนั้นมันมีแหล่งกำเนิดมาจากทะเลสาบมาลาวี ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในทวีปแอฟริกา ตัวโตเต็มวัยมีขนาดประมาณ 10 นิ้ว ทั้งลำตัวมีสีฟ้าสดแต่บริเวณปากจะมีสีขาว และมีความสามารถในการปรับตัวค่อนข้างดี

ทะเลสาบมาลาวี คือทะเลสาบขนาดใหญ่ที่สุดของแอฟริกา ที่เป็นทั้งแหล่งกำเนิดและที่อยู่อาศัยของปลาหมอสีหลากหลายสายพันธุ์กว่า 500-1,000 ชนิด และส่วนใหญ่จะเป็นชนิดที่พบได้เฉพาะในทะเลสาบมาลาวีแห่งนี้เท่านั้น ซึ่งคาดว่าเกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ไปมาระหว่างปลาหมอสีภายในทะเลสาบ

(319)