Mauritius Island พื้นที่ทะเลที่มีลักษณะคล้ายน้ำตกใต้ทะเล

หลายคนเมื่อได้เห็นภาพนี้อาจคิดว่าเป็นภาพตัดต่อ เอาน้ำตกในรวมกับทะเลหรือไม่ แต่ที่จริงแล้วเป็นสถานที่ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา ซึ่งตั้งอยู่ในเกาะมอริเชียส วันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับสถานที่งดงามแห่งนี้

เกาะมอริเชียส (Mauritius Island) เป็นเกาะนอกชายฝั่งแอฟริกา ในพื้นที่มหาสมุทรอินเดียตะวันตกเฉียงใต้ ถูกค้นพบครั้งแรกโดยนักสำรวจอาหรับ

--- ---

ประเทศมอริเชียสมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,040 ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับ 170 ของโลก ประเทศมอริเซียสประกอบด้วยเกาะมอริเซียสและเกาะชั้นนอกอีกหลายเกาะ

ความพิเศษของเกาะแห่งนี้หากมองจากมุมสูงแล้วเหมือนมีน้ำตกใต้ทะเลอยู่บริเวณเกาะ ซึ่งแท้จริงแล้วเกิดจากทรายที่มีระดับความสูงแตกต่างกันเป็นสันคลื่นค่อย ๆ ลดระดับจากชายหาด ลึกลงไปในทะเล จนมองคล้ายเป็นเหวน้ำตก

(31961)