ลูกสิงโตที่เกิดจากการปฏิสนธินอกร่างกายคู่แรกของโลก

Victor และ Isabella เป็น 2 ลูกสิงโตคู่แรกของโลกที่เกิดจากการปฏิสนธินอกร่างกาย ลูกสิงโตทั้งคู่กำเนิดขึ้นภายใน Ukutula Game Reserve ประเทศแอฟริกาใต้

หลังจากที่ทีมนักวิจัยจาก Ukutula Game Reserve  ได้ทำการผสมเทียมให้กับแม่สิงโต เป็นระยะเวลากว่า 3 เดือนครึ่ง พวกมันทั้งคู่ก็ให้กำเนิดออกมา ทั่วไปในธรรมชาติแม่สิงโตจะตั้งท้องนานราว 100 วัน ตกลูกครั้งละ 3-5 ตัว เคยมีรายงานได้ลูกถึง 7 ตัว ลูกอดนมเมื่ออายุ 3-6 เดือน อายุยืนประมาณ 30-60 ปี

นี่ถือเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการที่จะช่วยให้สัตว์ตระกูลเสือและแมวที่ใกล้สูญพันธุ์ เพราะวิธีนี้อาจช่วยเพิ่มจำนวนประชากรได้ ไม่ว่าจะเป็น  เสือดาวหิมะ เสือโคร่ง เป็นต้น

--- ---

การปฏิสนธินอกร่างกาย หรือ หลอดแก้ว คือเทคนิคของการปฏิสนธิสังเคราะห์ โดยการนำเซลล์ไข่ซึ่งถูกปฏิสนธิภายนอกร่างกายของเพศเมีย

(634)