Hohenzollern Castle ปราสาทกลางหมู่เมฆ

ปราสาทโฮเอินโซลเลิร์น คือปราสาทโบราณที่ตกทอดกันในราชวงศ์โฮเอินโซลเลิร์น ซึ่งปกครองในภูมิภาคชวาเบิน สถานที่นี้ตั้งอยู่บนเขาโฮเอินโซลเลิร์น ที่ระดับความสูง 2,800 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ทางทิศใต้ของเมือง Hechingen ประเทศเยอรมนี

ปราสาทได้เริ่มก่อสร้างเพื่อเป็นป้อมปราการในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 11 ต่อมาในปี ค.ศ. 1423 ปราสาทได้ถูกทำลายโดยกองทัพหลวงของราชวงศ์ฮับส์บูร์กแห่งจักรวรรดิโรมัน หลังจากถูกล้อมมายาวนานกว่า 10 เดือน

ต่อมาได้มีการก่อสร้างปราสาทขึ้นใหม่และใหญ่กว่าเดิมในช่วงปี 1454-1461 หลังจากนั้นปราสาทแห่งนี้ได้กลายเป็นปราการหลบภัยสำหรับราชวงศ์โฮเอินโซลเลิร์นหลายต่อหลายครั้ง อาทิ สงครามสามสิบปี เป็นต้น

จากนั้นช่วงกลางศตวรรษที่ 18 ปราสาทแห่งนี้ได้ถูกปล่อยปละละเลย ทำให้อาคารจำนวนมากชำรุดทรุดโทรมจนต้องรื้ออาคารทิ้ง ในส่วนอาคารปราสาทที่เห็นในปัจจุบัน ถูกสร้างขึ้นใหม่ระหว่างปี 1846-1867 โดยพระเจ้าฟรีดริช วิลเฮล์มที่ 4 แห่งปรัสเซีย ผู้มีเชื้อสายโฮเอินโซลเลิร์น

กระนั้นหลังจากที่ปราสาทหลังนี้ถูกสร้างเสร็จลง แต่ก็ไม่มีสมาชิกราชวงศ์คนใดใช้ปราสาทเป็นที่ประทับถาวร จนถึงช่วงศตวรรษที่ 19 จักรพรรดิสามพระองค์ในยุคจักรวรรดิเยอรมันก็ยังไม่เคยมาเยือนปราสาทหลังนี้

ปัจจุบันปราสาทโฮเอินโซลเลิร์นได้กลายเป็นหนึ่งในปราสาทที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดในเยอรมนี ซึ่งแต่ละปีมีผู้เยี่ยมชมกว่า 350,000 แสนคน รวมถึงมีการปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น โดยเป็นทั้งโรงละครแบบเปิด สถานที่จัดคอนเสิร์ต และตลาดคริสต์มาส อันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประจำปี

รวมถึงการมอบโอกาสให้แก่เด็กด้อยโอกาสเข้าร่วมเทศกาลวันหยุดในทุกๆ โดยเป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิเจ้าหญิงคีราแห่งปรัสเซีย

ภาพปก imgur.com

(3093)