กุ้ยหลิน (Guilin) ดินแดนแห่งน้ำและภูเขา

กุ้ยหลิน

กุ้ยหลิน (Guilin) เป็นเมืองเอกเมืองหนึ่งของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของประเทศจีน มีพื้นที่ประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศใต้ติดกับมณฑลยูนนาน ทางเหนือติดกับมณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับมณฑลหูหนาน ทางตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับมณฑลกวางตุ้ง ทางใต้ติดกับอ่าวตังเกี๋ย และทางตะวันตกเฉียงใต้ติดกับประเทศเวียดนาม

ถือเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงว่ามีทัศนียภาพที่สวยงามมายาวนาน จนกลายเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของจีน มีแม่น้ำหลีที่เป็นแม่น้ำตัดผ่านหุบเขาที่งดงาม นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเมืองแห่งนี้ก็จะมาล่องเรือชมความงดงามของหุบเขาตลอดทาง รวมไปถึงสัมผัสกับวิถีชาวบ้านแบบดั้งเดิม คนจีนยกให้เป็นดัง “เมืองสวรรค์บนพิภพ” หรือ “ซื่อไหว้เถาหยวน”

กุ้ยหลิน

ลักษณะทางภูมิประเทศกุ้ยหลิน ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบแอ่งกระทะและเทือกเขาขนาดเล็กที่ยาวคดเคี้ยวติดต่อกัน เทือกเขาสำคัญ ได้แก่ ภูเขาต้าหมิงซันและต้าเหยาซัน นอกจากนี้ยังเป็นเขตหินปูนขาวที่ครอบคลุมพื้นที่ ด้วยเหตุนี้เองจึงมีถ้ำหินปูนอยู่มากมาย อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ 16.5 – 20.5 องศาเซลเซียส เป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม ทั้งภูเขา สายน้ำ (แม่น้ำหลี) บ้านเมือง ความเป็นอยู่ของผู้คน มีคำกล่าวว่าจิตรกรในที่ยังไม่เคยมาเมืองกุ้ยหลิน จะไม่สามารถวาดรูปขุนเขาให้สวยงามได้เลย

(137)