ท่าทางแสนสบายของบรรดาสุนัข

สุนัขสัตว์เลี้ยงแสนซื่อสัตย์ มนุษย์จำนวนมากเลี้ยงพวกมันไว้เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก พวกมันเป็นเพื่อนที่ดี เป็นผู้พิทักษ์ เป็นผู้เฝ้าบ้านที่ดียามเจ้าของไม่อยู่ แต่วันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบภาพลักษณะ ท่าทางแปลกๆของบรรดาสุนัข

เนื่องจากสุนัขเป็นสัตว์เชื่องที่เก่าแก่ที่สุด การอยู่ร่วมกับมนุษย์มาเป็นเวลานานทำให้สุนัขมีพฤติกรรมที่ปรับเข้ากับมนุษย์ได้ดี รวมถึงสามารถเติบโตได้โดยกินอาหารประเภทแป้งซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อสัตว์มีเขี้ยวชนิดอื่น

ท่านอนแสนสบาย

ไม่ได้เลียนแบบแมวมาใช่ไหม

--- ---

นอนได้ก็นอนไป

สบายจังเลย

ท่านี้เจ้าได้แต่ใดมา 

มนุษย์นั่งได้เราก็นั่งได้

(1602)