Chand Baori บ่อน้ำขั้นบันไดที่ลึกที่สุดในประเทศอินเดีย

Chand Baori เป็นบ่อขั้นบันไดที่มีความลึกกว่า 33 เมตร และเป็นหนึ่งในโบราณสถานอันเก่าแก่ที่น่าสนใจในหมู่บ้านอับบานเนรี (Abhaneri) ในรัฐราชสถาน ที่นี่ถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึงการวางแผนและการจัดการที่ดีเกี่ยวกับความแห้งแล้งของคนในยุคโบราณ

ตัวบันไดนั้นแบ่งเป็น 13 ชั้น มีจำนวนขั้นกว่า 3,500 ขั้น ทำให้ประชาชนสามารถเดินลงไปตักน้ำได้ตามน้ำระดับต่างๆ อย่างง่ายดาย ด้วยความลึกของบ่อน้ำแห่งนี้ทำให้มันถูกจัดเป็นบ่อน้ำขั้นบันไดที่ลึกที่สุดในประเทศอินเดีย คาดว่าถูกสร้างขึ้นใน ค.ศ. 800

Chand Baori

รัฐราชสถานเป็นเขตที่ค่อนข้างแห้งแล้ง ทำให้จุดประสงค์ในการสร้าง Chand Baori คือใช้เป็นกักเก็บน้ำ สถานที่แห่งนี้เมื่อถึงเวลาแล้งมาก ๆ จะเป็นจุดที่ชาวบ้านมารวมตัวกัน นอกจากนี้ยังมีศาลาสำหรับเหล่าราชวงศ์อีกด้วย

(396)