8 สิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

8 สิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

มนุษย์ได้สร้างสรรค์สิ่งก่อสร้างขึ้นมานานกว่าหลายพันปีแล้ว สิ่งก่อสร้างบางอย่างก็มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งจนยังคงดำรงอยู่ได้มาจนถึงปัจจุบัน มาทำความรู้จัก 8 สิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

1. Tumulus of Bougon

Tumulus of Bougon ตั้งอยู่ในประเทศฝรั่งเศส เป็นกลุ่มของเป็นสุสานเนินดินสมัยยุคหินใหม่ 5 เนิน ซึ่งมีอายุราวๆ 4800 ปีก่อนคริสตศักราช ระหว่างการขุดค้นพื้นที่แห่งนี้ในปี 1840 มีการค้นพบโครงกระดูกกว่า 200 โครง พร้อมๆ กับ เครื่องมือหิน เครื่องปั้นดินเผา ฟันที่ถูกเจาะ และเปลือกหอยที่ร้อยเข้าด้วยกัน เนินสุสานทั้ง 5 เนินนี้มีความแตกต่างทางสถาปัตยกรรมอย่างมีนัยสำคัญ มันสะท้อนให้เห็นถึงการก่อสร้างที่นานกว่า 1,000 ปี 

Tumulus of Bougon กลุ่มของเป็นสุสานเนินดินสมัยยุคหินใหม่ 5 เนิน
Tumulus of Bougon กลุ่มของเป็นสุสานเนินดินสมัยยุคหินใหม่ 5 เนิน

2. Anu Ziggurat of Uruk

เมืองโบราณแห่งอูรุก (Uruk) ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอิรัก ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนประมาณ 40,000 คน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนั้น หรือเมื่อราวๆ 3100 ปีก่อนคริสตศักราช ซิกกูแรต Anu แห่งอูรุกมีอายุยาวนานกว่านั้นไปถึง 4000 – 3800 ปีก่อนคริสตศักราช ซิกกูแรตแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้าแห่งท้องฟ้านามว่า Anu มันมีโครงสร้างที่สะดุดตา มีขั้นบันไดมีลดหลั่นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้นักวิชาการยังคาดว่าหอคอยบาเบลในคัมภีร์ไบเบิลมีความเชื่อมโยงกับซิกกูแรตของชาวเมโสโปเตเมียนี้อีกด้วย

3. Knap of Howar

โบราณสถานที่เก่าแก่ของโลกส่วนใหญ่มักจะเป็นสุสาน สถานที่ทางศาสนา และหลุมฝังศพ แต่สำหรับ Knap of Howar คือสถานที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นบ้านเก่าแก่ที่สุดในโลก มันตั้งอยู่บนเกาะ Papa Westray ในหมู่เกาะ Orkney ประเทศสกอตแลนด์ สร้างขึ้นเมื่อ 3,700 ปีก่อนคริสต์ศักราช หรือประมาณ 6,000 ปีที่แล้ว เครื่องเรือนดั้งเดิมต่างๆ ส่วนใหญ่ไม่มีความเสียหาย ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน สิ่งปลูกสร้างสมัยยุคหินใหม่นี้ตั้งหันออกไปทางทะเล เห็นวิวทิวทัศน์ของทะเลเหนือที่ยังคงความสวยงามไว้ไม่ต่างจากในอดีตชัดเจน

Knap of Howar สถานที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นบ้านเก่าแก่ที่สุดในโลก
Knap of Howar สถานที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นบ้านเก่าแก่ที่สุดในโลก

4. The Cairn of Barnenez 

มันตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด Finistère ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่สุดทิศตะวันตกของแคว้น Brittany ประเทศฝรั่งเศส สิ่งปลูกสร้างแห่งนี้เป็นไปได้ว่าอาจเก่าแก่ที่สุดในโลก มันเป็นสถานที่ที่รู้จักกันในชื่อ “Passage Grave” หรือห้องฝังศพที่คลุมด้วยดินหรือหิน มีอายุราว 4850 ปีก่อนคริสตศักราช และมีความยาวมากกว่า 70 เมตร สถานที่แห่งนี้ยังมีชื่อเสียงด้านศิลปะจากหินขนาดใหญ่ รอบๆ สถานที่จะรอยสลักของสัญลักษณ์ที่แสดงถึงอาวุธต่างๆ เช่น คันธนูและขวาน ตลอดจนงูและป้ายรูปตัว U ลึกลับ นอกจากนี้ยังพบสัญลักษณ์ที่คล้ายกันในโบราณสถานอื่นๆ ทั่ว Brittany 

The Cairn of Barnenez สิ่งปลูกสร้างแห่งนี้เป็นไปได้ว่าอาจเก่าแก่ที่สุดในโลก
The Cairn of Barnenez สิ่งปลูกสร้างแห่งนี้เป็นไปได้ว่าอาจเก่าแก่ที่สุดในโลก

5. Sechin Bajo 

Sechin Bajo เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปอเมริกา ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น้ำ Sechin ในประเทศเปรู ครอบคลุมพื้นที่ 91 เอเคอร์ หรือประมาณ 368,000 ตารางเมตร โดยจุดที่เก่าแก่ที่สุดในสถานที่แห่งนี้มีอายุมากกว่า 5,720 ปี หรือสร้างขึ้นเมื่อ 3700 ปีก่อนคริสตศักราช จุดที่น่าสนใจคือรอยสลักบนพื้นที่ระหว่างเสากับหลังคาที่แสดงภาพบุคคลในตำนานและในศาสนามากมาย รวมถึงอาวุธและเครื่องประดับแสดงยศอีกด้วย

Sechin Bajo เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปอเมริกา
Sechin Bajo เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปอเมริกา

6. Pyramid of Djoser

พีระมิดโจเซอร์ ตั้งอยู่ในซักการา (Saqqara) สุสานโบราณใจกลางเมืองเมมฟิสของประเทศอียิปต์ เป็นสิ่งก่อสร้างหินขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ และเก่าแก่มาก มันสร้างขึ้นในราว 2670 ปีก่อนคริสตศักราช ตัวพีระมิดอาจดูไม่เก่าแก่เท่าสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ แต่มันแสดงถึงความก้าวหน้าในด้านวิศวกรรมของมนุษย์อย่างมาก นอกจากนี้พีระมิดแห่งนี้ยังเป็นพีระมิดแห่งแรกของอียิปต์และสะท้อนถึงอดีตอันน่าทึ่งของประเทศอีกด้วย

Pyramid of Djoser ป็นสิ่งก่อสร้างหินขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์และเก่าแก่มาก
Pyramid of Djoser ป็นสิ่งก่อสร้างหินขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์และเก่าแก่มาก

7. Dolmen de Bagneux 

สิ่งปลูกสร้างที่คล้ายกับบ้านที่ Fred Flintstone อาศัยอยู่นี้คือ สุสานแบบห้องเดียวที่สร้างจากหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในประเทศฝรั่งเศสและสร้างขึ้นราว 3000 ปีก่อนคริสตศักราช มีความสูงถึง 23 เมตร และคาดว่าในช่วงยุคหินใหม่ ด้านในน่าจะมีโครงกระดูกจำนวนมาก แต่ปัจจุบันมันว่างเปล่า ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมหากใครเดินทางไปเมืองซูเมอร์ (Saumur) แห่งฝรั่งเศส

Dolmen de Bagneux สุสานแบบห้องเดียวที่สร้างจากหินขนาดใหญ่
Dolmen de Bagneux สุสานแบบห้องเดียวที่สร้างจากหินขนาดใหญ่

8. Shahr-e Sukhteh 

Shahr-e Sukhteh แปลว่า “เมืองที่ถูกเผาไหม้” เป็นหนึ่งในที่ตั้งถิ่นฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ ซึ่งมีอายุราว 3200 ปีก่อนคริสตศักราช และยังเป็นสถานที่สำคัญของเส้นทางการค้าระหว่างเมโสโปเตเมีย อิหร่าน เอเชียกลาง อารยธรรมอินเดีย และแม้กระทั่งประเทศจีน เมืองแห่งนี้ถูกไฟไหม้ถึงสามครั้งก่อนที่จะถูกทิ้งร้างในที่สุด นั่นคือที่มาของชื่อเมือง เมืองแห่งนี้ยังเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่ช่วยให้นักประวัติศาสตร์เข้าใจถึงการเกิดสังคมที่ซับซ้อนในช่วงเวลานั้นอีกด้วย

Shahr-e Sukhteh "เมืองที่ถูกเผาไหม้
Shahr-e Sukhteh “เมืองที่ถูกเผาไหม้”

(3977)