แมวน้ำที่หายากที่สุดในโลก แมวน้ำวงแหวนไซมา

แมวน้ำที่หายากที่สุดในโลก แมวน้ำวงแหวนไซมา (Saimaa Ringed Seal) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pusa hispida saimensis เป็นแมวน้ำที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในทะเลสาบไซมาของฟินแลนด์ และถือเป็นหนึ่งในแมวน้ำเพียงไม่กี่สายพันธุ์ที่อาศัยในน้ำจืด

The Saimaa ringed seal เป็นหนึ่งในแมวน้ำที่ใกล้สูญพันธุ์ที่สุดในโลกโดยมีประชากรทั้งหมดประมาณ 400 ตัวเท่านั้น พบเพียงประชากรที่มีอยู่ของแมวน้ำเหล่านี้ใน ทะเลสาบ Saimaa พวกมันอาศัยอยู่อย่างแยกจากกันอย่างสมบูรณ์จากแมวน้ำวงแหวนอื่น ๆ เป็นเวลาประมาณ 9,500 ปีและได้แยกออกเป็นชนิดย่อยที่แตกต่างกันทางสัณฐานวิทยาและนิเวศวิทยาของตราประทับที่มีวงแหวน

ถิ่นที่อยู่ของแมวน้ำชนิดนี้คือ ทะเลสาบ Saimaa ประเทศฟินแลนด์ ทะเลสาบมีมีพื้นที่ 443 ตารางไมล์ (1,147 กม.) และค่อนข้างตื้นโดยเฉลี่ยลึกประมาณ 12 ม. และมีความลึกสูงสุด 85 ม. ทะเลสาบ Saimaa มีเกาะประมาณ 13,000 เกาะและมีชายฝั่งยาวกว่า 14,850 กม. ทะเลสาบน้ำจืดจะแข็งตัวในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงพฤษภาคม การแช่แข็งและสถาปัตยกรรมตามธรรมชาติของทะเลสาบทำให้เกิดที่อยู่อาศัยคล้ายเขาวงกตสำหรับแมวน้ำ ในช่วงฤดูร้อนที่น้ำแข็งละลายเกาะเหล่านี้จะมีพื้นที่กว้างขวางสำหรับแมวน้ำในการลอกคราบและผสมพันธุ์

เดิมจำนวนแมวน้ำไซมามีอยู่ประมาณ 1,000 ตัว แต่ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 พวกมันถูกล่าอย่างหนักจากฝีมือของชาวประมง จนเหลือแมวน้ำอยู่เพียงร้อยกว่าตัวเท่านั้น กระทั่งในปี 1979 องค์กรอนุรักษ์สัตว์ World Wide Fund for Nature จึงได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเพื่อเพิ่มจำนวนประชากรพวกมัน

ทีมอนุรักษ์ได้ให้ความช่วยเหลือโดยการสร้างกองหิมะ เพื่อทำเป็นรังให้กับแมวน้ำ และประสบผลสำเร็จมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปี 2017 มีลูกแมวน้ำเกิดใหม่มากถึง 81 ตัว โดย 90% ในจำนวนนั้นเกิดจากรังที่มนุษย์สร้างขึ้น ปัจจุบันมีจำนวนแมวน้ำวงแหวนไซมาอยู่ประมาณ 400 ตัว

ภาพ The Lost Passport

(480)