คิลิมันจาโร ยอดเขาแห่งแอฟริกา

คิลิมันจาโร (Mount Kilimanjaro) ซึ่งเป็นยอดเขาที่มีความสูงที่สุดของแอฟริกา และเป็นภูเขาไฟยอดเดี่ยวที่มีความสูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงกว่า 5,895 เมตร ตั้งอยู่ในประเทศแทนซาเนียใกล้พรมแดนประเทศเคนยา นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่รักการปีนเขาแล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งหาอาหารของสัตว์ป่าขนาดใหญ่มากมายในแอฟริกาอีกด้วย

ชื่อภูเขามาจากภาษาสวาฮีลี หมายความว่า “ภูเขาที่ทอแสงแวววาว” ตรงบริเวณยอดเขามียอดเขาด้วยกัน 5 ยอด เรียงตามลำดับความสูง คือ ยอดคีโบ (5,895 เมตร) ยอดมาเวนซี (5,353 เมตร) ยอดชีรา (3,778 เมตร) ยอดกากา (458 เมตร) และยอดชี (78 เมตร)

 

<------------->

<------------->

 

Kilimanjaro

บริเวณฐานเขามีความยาวกว่า 100 กิโลเมตร และกว้างถึง 75 กิโลเมตร เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว บริเวณยอดเขามีธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ยาวกว่า 4,500 เมตร เป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา และเป็นเพียงภูเขาไม่กี่ลูกในแอฟริกาที่มีธารน้ำแข็ง โดยเฉพาะภูเขาที่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรจะหาได้น้อยมากที่จะมีธารน้ำแข็งแบบเดียวกันนี้

(2890)