คิลิมันจาโร ยอดเขาแห่งแอฟริกา

คิลิมันจาโร (Mount Kilimanjaro) ซึ่งเป็นยอดเขาที่มีความสูงที่สุดของแอฟริกา และเป็นภูเขาไฟยอดเดี่ยวที่มีความสูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงกว่า 5,895 เมตร ตั้งอยู่ในประเทศแทนซาเนียใกล้พรมแดนประเทศเคนยา นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่รักการปีนเขาแล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งหาอาหารของสัตว์ป่าขนาดใหญ่มากมายในแอฟริกาอีกด้วย

ชื่อภูเขามาจากภาษาสวาฮีลี หมายความว่า “ภูเขาที่ทอแสงแวววาว” ตรงบริเวณยอดเขามียอดเขาด้วยกัน 5 ยอด เรียงตามลำดับความสูง คือ ยอดคีโบ (5,895 เมตร) ยอดมาเวนซี (5,353 เมตร) ยอดชีรา (3,778 เมตร) ยอดกากา (458 เมตร) และยอดชี (78 เมตร)

Kilimanjaro

บริเวณฐานเขามีความยาวกว่า 100 กิโลเมตร และกว้างถึง 75 กิโลเมตร เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว บริเวณยอดเขามีธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ยาวกว่า 4,500 เมตร เป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา และเป็นเพียงภูเขาไม่กี่ลูกในแอฟริกาที่มีธารน้ำแข็ง โดยเฉพาะภูเขาที่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรจะหาได้น้อยมากที่จะมีธารน้ำแข็งแบบเดียวกันนี้

(5766)