แท็กซี่น้ำ ที่จะออกแล่นใจกลางกรุงปารีส

แน่นอนว่าการจราจรทางบกนั้นอาจเป็นปัญหาสำหรับใครหลายคน ซึ่งไม่ใช่แต่ประเทศไทยเรา หลายประเทศทั่วโลกก็ประสบกับปัญหานี้เช่นกัน ทำให้ในปัจจุบัน มีนักพัฒนาจำนวนมากได้คิดค้นหนทางที่จะทำให้การเดินทางนั้นสะดวกและรวดเร็วยิ่งขั้น

Sea Bubbles บริษัทในประเทศฝรั่งเศสเปิดตัว “แท็กซี่น้ำ” แล่นฉิวอยู่ในแม่น้ำแซน ใจกลางกรุงปารีส แท็กซี่รุ่นนี้ใช้ใบพัดคู่พลังงานไฟฟ้าซึ่งทำงานอยู่ใต้ผิวน้ำ ทำให้ดูเหมือนว่าแท็กซี่กำลังบินอยู่เหนือผิวน้ำ นอกจากนี้ยังมีบริการเรียกผ่านแอปพลิเคชั่นเหมือนอย่างอูเบอร์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการ

 

<------------->

 

 

<------------->

 

ทั้งนี้ ทางบริษัทผู้ผลิตต้องการจะปฏิวัติตลาดแท็กซี่ และยุติปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองใหญ่ โดยใช้เส้นทางคมนาคมทางน้ำให้เกิดประโยชน์

(2818)