อุโมงค์แห่งความรัก Kovel-Rive อุโมงค์ธรรมชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

อุโมงค์แห่งความรัก แห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างเมือง klevan กับหมู่บ้าน Orzhiv บนเส้นทาง Kovel-Rive เป็นเส้นทางรถไฟที่แบ่งออกเป็นสองสาย สายหนึ่งนำไปสู่เมือง Klevan อีกสายหนึ่งนำไปสู่ฐานทัพลับตั้งแต่ยุคสงครามเย็นที่ซ่อนอยู่ในป่าลึก โดยในสมัยนั้นได้ปลูกต้นไม้ในพื้นที่รอบข้างรถไฟจนหนาทึบ เพื่อปกปิดการขนส่งสิ่งของบางอย่างทางทหารในยุคนั้น ทำให้รางรถไฟแห่งนี้เกิดเป็นต้นไม้หนาทึบจนถึงปัจจุบัน

ส้นทางสายนี้มีความยาวโดยประมาณ 4 กิโลเมตร โดยอุโมงค์แห่งนี้เป็นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในหมุ่หนุ่มสาว ทั้งคู่รักและนักท่องเที่ยวมากมายเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ เพื่อ ถ่ายรูปคู่กับอุโมงค์แห่งธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์แห่งนี้ เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำนั่นเอง

แต่สถานที่นี้ก็ยังไม่ได้รับการยืนว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างชัดเจน จึงไม่มีใครมาดูแลทักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้จึงอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เคยโดนรถไฟเฉี่ยวจนบาดเจ็บอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นระวังกันด้วยนะ

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

(1901)