เห็ด ghost fungus เรืองแสงได้

เห็ดเรืองแสงได้ Omphalotus nidiformis หรือ ghost fungus (แปลได้แต่ห้ามผวน) เป็นสายพันธุ์เห็ดในกลุ่ม gilled basidiomycete ที่มีความโดดเด่นจากการเรืองแสงในเวลากลางคืน

พบได้ในออสเตรเลียใต้และแทสมาเนีย แต่มีรายงานการพบในอินเดียเมื่อปี 2012 และ 2018 ดอกมีรูปทรงคล้ายพัดขึ้นเป็นกลุ่ม มีสีครีมไล่เฉดไปเป็นสีส้ม น้ำตาล ม่วง หรือเทา พบมากตามตอไม้ที่ตายแล้ว จัดเป็นเห็ดมีพิษไม่สามารถรับประทานได้ เมื่อรับประทานเข้าไปจะมีอาการอาเจียนและถ่ายท้อง

การเรืองแสงของมันเกิดจากกระบวนการเดียวกันกับหิ่งห้อยและแพลงก์ตอนทะเล แต่พวกมันเรืองแสงเพื่ออะไรยังไม่เป็นที่แน่ชัด เนื่องจากพวกมันพึ่งพาลมในการแพร่สปอร์ ไม่ได้พึ่งพาแมลงแต่อย่างใด

ภาพ Petar Belobrajdic และ Adam

(189)