เรื่องน่ารู้:สัญลักษณ์ประจำชาติไทย มีอะไรบ้าง?

สัญลักษณ์ประจำชาติเป็นสิ่งสำคัญที่แสดงให้ชาวต่างชาติรู้ว่านี่คือประเทศไทย และ อีกหลาย ๆ เอกลักษณ์ที่บ่งบอกได้ว่าเราคือประชาชนคนไทย ทั้งในเรื่องของการไหว้ ประเพณีต่าง ๆ รวมถึง สัตว์คู่บ้านคู่เมืองต่าง ๆ ซึ่งอาจจะยังมีหลายอีกหลาย ๆ คนที่ยังไม่รู้ว่าสัญลักษณ์ประจำชาติของไทยเรามีอะไรบ้าง วันนี้ทาง Real Metro จะพาทุกคนไปเรียนรู้กับสัญลักษณ์ประจำชาติของไทยเรา

เรื่องน่ารู้:สัญลักษณ์ประจำชาติไทย มีอะไรบ้าง?

#1 สัตว์ประจำชาติ : ช้างไทย


สัตว์ประจำชาติไทย คือ “ช้างไทย” Chang Thai (Elephant หรือ Elephas Maximas)
ลักษณะ : เป็นช้างเผือก ภายในวงกลมพื้นสีแดง
เหตุผล : “ช้างไทย” เป็นสัตว์ที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และประเพณี
ของไทยมาช้านาน เป็นที่รู้จักแพร่หลายและมีอายุยืนนาน ตลอดจน
เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยช้างที่มีลักษณะเป็นมงคล
ตามตำราคชลักษณ์จะเป็นสัตว์คู่บารมี และใช้ช้างในการศึกสงคราม
มาโดยตลอด

#2 ดอกไม้ประจำชาติ : ดอกราชพฤกษ์

ดอกไม้ประจำชาติ คือ “ดอกราชพฤกษ์” (คูน) Ratchapruek (Cassiafistula Linn.)
ลักษณะ : ดอกราชพฤกษ์ มีสีเหลืองออกดอกเป็นช่อห้อยเป็นพวงระย้า ดอกที่ออก
จะมีทั้งดอกตูม ดอกบาน ส่วนเกสรจะร่วงบ้างในบางดอกตามกาลเวลา
ซึ่งธรรมชาติดอกราชพฤกษ์จะบานไม่พร้อมกัน
เหตุผล : ต้นราชพฤกษ์ หรือคูนเป็นต้นไม้พื้นเมือง รู้จักกันแพร่หลายสามารถปลูก
ขึ้นได้ทุกภาคในประเทศไทย มีประโยชน์มาก ฝักเป็นสมุนไพรมีค่ายิ่ง
ในตำรับแพทย์แผนโบราณ และแก่นแข็งใช้ทำเสาเรือนได้ดี
– ต้นคูน มีประวัติเกี่ยวข้องกับประเพณีของชาวไทย เพราะเป็นไม้ที่มีชื่อ
เป็นมงคลนาม และอาถรรพ์ มีอายุยืนนาน มีทรวดทรงและพุ่มงาม
– แก่นไม้ราชพฤกษ์เคยใช้ในพิธีสำคัญๆ มาก่อน เช่น พิธีลงหลักเมือง
ใช้เป็นเสาเอกในการก่อสร้างพระตำหนัก ทำยอดคฑาจอมพล
และ ยอดธงชัยเฉลิมพลของกองทหาร

#3 สถาปัตยกรรมประจำชาติ : ศาลาไทย

สถาปัตยกรรมประจำชาติ คือ “ศาลาไทย” Sala Thai (Pavilion)
ลักษณะ : เป็นศาลาไทยประเภทเรือนเครื่องสับ อยู่ภายในวงกลม
ตั้งอยู่บนพื้นสีเขียว แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และความ
เป็นประเทศเกษตรกรรมของชาติไทย ฉากด้านหลังเป็น
สีฟ้าแสดงถึงความสดใสของประเทศไทย อันเป็นประเทศ
ในเขตร้อน สีของท้องฟ้าที่สดใสจึงแสดงถึงความสดใสเบิกบาน
เหตุผล : ศาลาไทย เป็นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาช่างไทย
มีความสง่างามที่โดดเด่นจากสถาปัตยกรรมชาติอื่น

Photo by Sarang Lady
Story By Thailand

(24259)