อุทยานแห่งแรกของโลก

อุทยานแห่งแรกของโลก อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน (Yellowstone National Park) ตั้งอยู่ในเขตติดต่อ 3 รัฐได้แก่ ไวโอมิง มอนแทนา และไอดาโฮ แต่พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในรัฐไวโอมิงเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐ มีเนื้อที่มากกว่า 8,900 ตารางกิโลเมตร  อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนถือเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลก ตั้งอยู่บนที่ราบสูงเยลโลว์สโตน ถูกล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาร็อคกี้

ภายในอุทยานประกอบไปด้วยที่ราบสูงและภูเขาสูงมีหน้าผาชัน มีบ่อน้ำร้อน และน้ำพุร้อนมากกว่า 10,000 แห่ง โดยเฉพาะ Grand Prismatic Spring บ่อน้ำพุร้อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดในโลก เอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครคือสีสันของบ่อน้ำพุ ร้อน ที่บริเวณตรงกลางจะเป็นสีฟ้า ถัดออกมาก็จะเป็นสีเขียว เหลือง ส้มและแดง ที่บริเวณขอบตามลำดับ เหมือนภาพวาดที่บรรจงไล่เฉดสีไว้อย่างสวยงาม ส่วนสีสันที่เกิดขึ้นตามขอบบ่อน้ำร้อน หรือบ่อน้ำพุร้อน คือ สีที่เกิดจากแบคทีเรีย และพืชเซลล์เดียวประเภทแอลจีบางชนิด

(274)