หญิงสาวตกแต่งที่พักในนิวยอร์กให้กลายเป็นป่าขนาดเล็ก

Rayne Oakes หญิงสาวที่อาศัยอยู่อพาร์ทเมนท์ 1,200 ตารางฟุตของเธอในบรูกลิน นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เธอได้ตกแต่งห้องของเธอให้มีลักษณะคล้ายกับป่าขนาดเล็ก โดยมีพืชน้อยใหญ่กว่า 500 ต้น มีตั้งแต่สมุนไพร ดอกไม้ ผลไม้ รวมไปถึงผัก

นครนิวยอร์ก หรือที่นิยมเรียกกันว่า นิวยอร์กซิตี เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่เจริญที่สุดในโลก เป็นมหานครเอกของโลก จัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม บันเทิง ที่สำคัญที่สุดของโลก

นิวยอร์กเป็นเพียงเมืองเดียวในสหรัฐอเมริกาที่ประชากรในท้องถิ่นกว่าครึ่งไม่มีรถยนต์ส่วนตัว จากการสำรวจพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วที่พักสำหรับ 1 ห้องนอนภายในเมืองแห่งนี้ตกเดือนละ 3,100 ดอลลาร์สหรัฐ

--- ---

View this post on Instagram

The Garden of Eden lays within all of us. 🌿

A post shared by Summer Rayne Oakes (@homesteadbrooklyn) on

View this post on Instagram

Home is where the plants 🌱 are.

A post shared by Summer Rayne Oakes (@homesteadbrooklyn) on

View this post on Instagram

👋🏽 Hey All #nycplantswap18 Peeps: Kippee says, “Sit tight!” I know we have a Waitlist now for the event 😲 (did not plan for that 🤔). I’m triple checking with @lululemonnyc to see what our capacity numbers are; and they’ll be opening up a second room for us, so important thing is: if you’re interested in coming, click the “Plant Swap” link in the highlighted stories above to put your name in. If we can make the room, I’ll be able to take folks off the Waitlist and then you’ll have 24 hours to grab a ticket. So very excited for this. Plus, with the matching grant through @inourbackyards, we’ve already been able to raise over $1600 for the garden and coop for @lossures! We’ll have a volunteer day for that too in May, so it’s just an all around good positive feedback loop of sharing and giving. 🌿💚 P.S. someone reached out to me to volunteer for the event; I cannot find your message to me, so if you’re out there (or if you’d like to help out at the event), please reach out again!!! Thank you!!!! 📸 @braddicksonimages

A post shared by Summer Rayne Oakes (@homesteadbrooklyn) on

(18933)