สวดมนต์ไล่โรคระบาดโควิด19 ได้จริงหรือ?

ไม่กี่วันมานี้มีข่าวออกมาว่าจะจัดให้มีการสวดมนต์ไล่โรคระบาด ซึ่งเสียงประชาชนบางส่วนมองว่าเป็นเรื่องที่งมงาย และถามว่าไม่มีวิธีที่แก้ใขให้ดีกว่านี้หรือ สวดมนต์แล้วแก้ได้จริงหรอ สวดมนต์แล้วหายป่วยจริงไหม เป็นคำถามที่ทำให้หลายคนสงสัย

การสวดมนต์คืออะไร
การสวดมนต์และการปฏิบัติสมาธินอกจากจะสร้างความเจริญทางธรรมให้แก่ ผู้ปฏิบัติแล้ว ยังมีการศึกษาวิจัยอีกมากมายที่แสดงถึงผลดีที่มีต่อสุขภาพกายและจิตใจ อาทิ ช่วยพัฒนาสุขภาพจิตและบุคลิกภาพ ช่วยลดความเครียด ความวิตกกังวล ช่วยให้นอนหลับสบาย ซึ่งส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง และอาการของโรคเรื้อรังทุเลาลงได้ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง เป็นต้น ทั้งยังสามารถใช้ดูแลสุขภาพทางกายและจิตใจของผู้สูงอายุในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี

การสวดมนต์และการปฏิบัติสมาธิสามารถนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพได้ทั้ง รักษา ป้องกัน ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพ ผู้ปฏิบัติใช้เวลาเพียงวันละ 15 นาที โดยปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวัน สุขภาพก็จะดีขึ้น ทั้งทางกายและทางจิตใจ

แม้การสวดมนต์ไล่โรคระบาดโควิด19 ไม่มีสถาบันการแพทย์ใดยืนยันว่ารักษาโรคให้หายได้ แต่การสวดมนต์จะช่วยให้ผู้ที่การสวดมนต์ มีสมาธิ สติ มากขึ้น เป็นส่วนช่วยให้จิตใจของเราพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น 

ในประวัติศาสตร์โบราณประเพณี ประเทศไทยเคยประสบกับโรคระบาดครั้งใหญ่อย่างอหิวาตกโรค ซึ่งมีความเชื่อว่า บทรัตนสูตร จะปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดี โรคภัยไข้เจ็บ ให้พ้นจากประเทศไทยไปได้ แต่ในทางปฏิบัติแล้วกลับไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากมีการรวมตัวกันของผู้คนจำนวนมาก

และเช่นเดียวกัน ข้อห้ามหลักเพื่อป้องกันการระบาดของ โควิด 19 ก็คือการเลี่ยงเข้าไปในสถานที่ที่แออัด และมีผู้คนหมู่มาก จึงสรุปได้ว่า แม้ว่าการสวดมนต์อาจช่วยได้บ้างในเรื่องของจิตใจ แต่ไม่ควรเดินทางไปรวมตัวกันที่วัด ควรปฏิบัติภายในที่พักอาศัยเพื่อลดการพบปะกับผู้คนภายนอก

(422)