สำหรับคนโสด ที่อยู่ในกรุงเทพฯ เป็นอะไรที่ประหยัดค่าที่พักได้เยอะ เราไปดูกัน เธออยู่อย่างไร

Daniel Rilo ได้เผยแพร่ภาพวิดีโอ ตัวอย่างของรถบ้านขนาดเล็ก ที่จัดวางอย่างเป็นระบบ ทำให้มีพื้นที่ใช้สอยเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นห้องนอน ห้องทำงาน พื้นที่ทำครัว เป็นต้น

รถบ้านเมื่อแรกเริ่มเป็นรถที่ออกแบบเพื่อใช้เฉพาะกิจ มิใช้เพื่อการบันเทิง เช่นใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับศิลปินที่ต้องเดินทางเพื่อหาผู้ชมงาน, สำหรับลูกจ้างผู้จำเป็นต้องเดินทางไปทำงานกับนายจ้างที่อยู่ห่างไกล หรือในการเดินทางไปยังที่อยู่อาศัยไหม่ที่ตั้งอยู่ไกลออกไปมาดูประเภทของรถบ้านว่ามีแบบไหนกันบ้าง

ในอเมริกาเหนือและสหราชอาณาจักรรถบ้านโดยทั่วไปมักหมายถึงยานยนตร์ที่ประกอบด้วยบริเวณที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยที่มีอุปกรณ์ต่างๆ ที่คล้ายคลึงกับที่มีในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ที่มักจะรวมทั้งครัว, ห้องน้ำ, บริเวณที่ใช้หลับนอน และ บริเวณที่ใช้นั่งเล่น พักผ่อน และรับประทานอาหาร

(12972)